str. 234 setkání Morfea/Zakiho s kefetskými ženami

str. 234 setkání Morfea/Zakiho s kefetskými ženami