str. 106, Palác horských elfů v Sorontur

str. 106, Palác horských elfů v Sorontur