Dračí oheň - Proroctví

24.08.2018 22:37

     V dávných dobách zrodilo se proroctví pojící veškeré země Kéraly mocí pramenů.

Než bylo mnohými zapomenuto, šeptal si ho všechen lid: Narodí se dítě z krve čtyř národů.

Obnoví stará přátelství, otupí nevraživost a utvoří nové aliance. Jeho činy budou jazýčkem na vahách osudu národů Kéraly.

     Osud tomu chtěl, že zrodila se Aronel, princezna krve Berberů, Adragonek, elfů a
Draků. Jejich krev, oheň a magie koluje jí v žilách. Ženou ji světem
v boji s údělem živého pramene moci. Mohla by být dítětem z proroctví?
Vládne magií, jíž by se s radostí vzdala. Každým svým činem stává se
jazýčkem na vahách osudu svého světa. Bude jeho spásou či zkázou?
Nejednoznačnost proroctví jí nedopřeje klidu.

    Ať se přikloní kamkoliv, svou existencí narušila systém pramenů moci, narušila rovnováhu.

Kde příběh končí a kde začíná? Zlo bylo zasazeno. Jeho uhlíky doutnají pod povrchem. Rozdmýchává je
touha po odplatě a moci pramenů, jejichž magii nelze zničit...